Hjem

Søndenaa Skogsdrift AS

Søndenaa Skogsdrift AS har lang erfaring med drift og stell av skog, og har i dag en topp moderne maskinpark.

Se vår maskinpark 

Våre tjenester

Vi tilbyr hogst og fremkjøring av tømmer, graving og spesialtransport. Vi tar oppdrag i Nord-Rogaland og Sunnhordland, både for private skogeiere, stat og kommune.

Kontakt oss